Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren van de school. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze kinderen.