Rapport

Rapporteren over je kind

Viermaal per jaar krijgt uw kind een rapport.   

Regelmatig worden toetsen afgenomen.  Deze controleren het leerresultaat over een korte of langere periode en een bepaald leerstofgebied.  De leerkracht ontdekt zo moeilijkheden en kan zodoende naar oplossingen zoeken.

Op het rapport vindt u naast cijfers ook belangrijke gegevens in verband met houdingen en vaardigheden van uw kind.

Data

* Rapport 1 dinsdag 25 oktober 2022

* Rapport 2 dinsdag 20 december 2022

* Rapport 3 dinsdag 29 maart 2023

* Rapport 4 dinsdag 27 juni 2023