Rapport

Rapporteren over je kind

Viermaal per jaar krijgt uw kind een rapport.   

Regelmatig worden toetsen afgenomen.  Deze controleren het leerresultaat over een korte of langere periode en een bepaald leerstofgebied.  De leerkracht ontdekt zo moeilijkheden en kan zodoende naar oplossingen zoeken.

Op het rapport vindt u naast cijfers ook belangrijke gegevens in verband met houdingen en vaardigheden van uw kind.

Data

* Rapport 1 dinsdag 27 oktober 2020

* Rapport 2 dinsdag 15 december 2020

* Rapport 3 dinsdag 20 april 2021

* Rapport 4 donderdag 24 juni 2021