Pedagogische studiedag

Woensdag 18 maart is het pedagogische studiedag en is er geen school voor kleuters en leerlingen van de lagere school.

Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren van de school. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze kinderen.

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.