Prettige vakantie

Je kleuter (kind) inschrijven?

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-21

 

 Momenteel lopen alle inschrijvingen digitaal!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zal een infomoment plaatsvinden op 05/02/2020 om 9.00 uur waarbij meer uitleg over de werking van de school gegeven wordt.

 

 

Wanneer mag mijn kind starten op school?

Je kleuter mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is.

Deze instapdata zijn:

- de eerste schooldag na de zomervakantie
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na het weekend van O.-H.-Hemelvaart

Kleuters ouder dan 3 jaar en leerlingen tot 12 jaar kunnen iedere schooldag ingeschreven worden.
Voor hen is het niet verplicht om op één van de vaste instapmomenten te starten!

Neem contact op met directie of secretariaat via het gepaste CONTACTFORMULIER (kies links in het menu).

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.