Pedagogische studiedag

Woensdag 18 maart is het pedagogische studiedag en is er geen school voor kleuters en leerlingen van de lagere school.

Andere externe partners

Om de kinderen nog beter te helpen kunnen we, in samenspraak met de ouders, beroep doen op externen zoals GON-begeleiding, LOGO, ...

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

Er is tevens een heel goede samenwerking met Stad Tienen, de Politie van zone Tienen-Hoegaarden, Kinderopvang De Klimop en het kinderdagverblijf Ooievaarsnest, Zorgcentrum Alexius, ... 

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.