Strapdag

De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren en om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

Afwezigheden

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. 

Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).

 

De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

 

Wegens ziekte

• Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. 

• Is het kind minder dan vier opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

• Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 

• Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 

• Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

• Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

• De deelname aan time-out-projecten;

• In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximum 4 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar.

 

Opgelet:  het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Problematische afwezigheden

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. 

Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan gevolgen hebben voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.

 

Winnaar van ...

Winnaar bronzen medaille verkeer
Winnaar als Bingelschool
Wij zijn een MOS-school
Telefoonnummer school

Diashow

 • Afbeelding 052.jpg
 • dsc01736.jpg
 • dsc01737.jpg
 • dsc01738.jpg
 • dsc01762.jpg
 • dsc01763.jpg
 • DSCN4427.jpg
 • IMG_0124.jpg
 • IMG_0135.jpg
 • IMG_0168.jpg
 • IMG_0952.jpg
 • M3D22005_1118AC.jpg

Kalender

september 2018
zmdwdvz
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.