Warme maaltijden en drank op school

Vrijdag 23 juni 2017 is de laatste dag van dit schooljaar dat er op school een warme maaltijd of een drankje kan besteld worden. Vanaf maandag 26 juni 2017 moeten alle kinderen die op school blijven eten hun eigen boterhammetjes en hun eigen drank voor tijdens de voormiddagpauze meebrengen.

Klaswerking

Rapport

Viermaal per jaar krijgt uw kind een rapport.   
Regelmatig worden peilproeven afgenomen.  Deze controleren het leerresultaat over een korte of langere periode en een bepaald leerstofgebied.  De leerkracht ontdekt zo moeilijkheden en kan zodoende naar oplossingen zoeken.
Op het rapport vindt u naast cijfers ook belangrijke gegevens in verband met houdingen en vaardigheden van uw kind.

Data
Rapport 1 : vrijdag 27 oktober 2016
Rapport 2 : vrijdag 23 december 2016
Rapport 3 : maandag 27 maart 2017
Rapport 4 : maandag 26 juni 2017 (L6 op dinsdag 27 juni)

Agenda

Doel
Naast een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en thuis is de schoolagenda ook een planningsdocument, dat past binnen de leergebiedoverschrijdende eindterm ‘leren leren’ (ET 5). Onze school gebruikt hiervoor zelfgemaakte agenda's.

Afspraken
De agenda wordt wekelijks door de ouder(s) of diegene die het kind onder zijn/haar hoede heeft ondertekend!

Huiswerk

Ons huiswerkbeleid vindt u uitgeschreven in een apart document, dat u kunt terugvinden via het tabblad "Documenten" en vervolgens "Informatieve documenten".

Na de klasuren zijn de klaslokalen gesloten en kunnen de leerlingen in principe geen boeken, schriften of wat dan ook komen ophalen. Een gemiste huistaak wordt via de OEPS-kaart achteraan in de agenda gemeld aan de leerkracht.

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.