Privacywetgeving

Via het keuzemenu ONZE SCHOOL vindt u de privacywetgeving van de scholen van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw terug.

Dit document is informatief. Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

 

Klaswerking

Rapport

Rapporteren over je kind

Viermaal per jaar krijgt uw kind een rapport.   

Regelmatig worden toetsen afgenomen.  Deze controleren het leerresultaat over een korte of langere periode en een bepaald leerstofgebied.  De leerkracht ontdekt zo moeilijkheden en kan zodoende naar oplossingen zoeken.

Op het rapport vindt u naast cijfers ook belangrijke gegevens in verband met houdingen en vaardigheden van uw kind.

Data

* Rapport 1 dinsdag 25 oktober 2022

* Rapport 2 dinsdag 20 december 2022

* Rapport 3 dinsdag 29 maart 2023

* Rapport 4 dinsdag 27 juni 2023

Agenda

Doel
Naast een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en thuis is de schoolagenda ook een planningsdocument, dat past binnen de leergebiedoverschrijdende eindterm ‘leren leren’ (ET 5). Onze school gebruikt hiervoor zelfgemaakte agenda's.

Afspraken
De agenda wordt wekelijks door de ouder(s) of diegene die het kind onder zijn/haar hoede heeft ondertekend!

Huiswerk

Ons huiswerkbeleid vindt u uitgeschreven in een apart document, dat u kunt terugvinden via het tabblad "Documenten" en vervolgens "Informatieve documenten".

Na de klasuren zijn de klaslokalen gesloten en kunnen de leerlingen in principe geen boeken, schriften of wat dan ook komen ophalen. Een gemiste huistaak wordt via de OEPS-kaart achteraan in de agenda gemeld aan de leerkracht.

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.