Privacywetgeving

Via het keuzemenu ONZE SCHOOL vindt u de privacywetgeving van de scholen van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw terug.

Dit document is informatief. Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

 

Schoolfactuur

De school bezorgt aan de ouders maandelijks een schoolrekening met vermelding van de aangekochte goederen: voor- en naschoolse opvang, drankjes, zwembeurten, activiteiten… We verwachten dat deze afrekening tijdig (14 dagen na factuurdatum) en volledig wordt betaald.

Voor de meerdaagse activiteiten bestaat er een spaarformule: hiervan ontvangt u aparte schoolrekeningen, los van de maandelijkse schoolrekening. Ook deze zijn 14 dagen na factuurdatum te betalen.

U kan de schoolrekening betalen via overschrijving met vermelding van de gestructureerde overschrijving onderaan de schoolrekening. Dit zorgt voor een correcte verwerking in de boekhouding. U kan de schoolrekening ook contant op het secretariaat in de school komen betalen.

U kan er ook voor kiezen om de schoolrekeningen te betalen via Europese domiciliëring. De Centrale administratie zal u daarvoor de nodige documenten bezorgen.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening.

Als er tussen de ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van hen een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. Als beide ouders een gedeelte van de schoolrekening betalen, gebruikt u best de gestructureerde mededeling niet. U vermeldt dan op de betaling de naam van uw dochter/zoon en ‘deel mama’ of ‘deel papa’. Dat maakt de latere opvolging iets gemakkelijker.

Bij wie kan je terecht in verband met betalingsmoeilijkheden?

Indien u echter problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u best contact opnemen met de financieel beheerder Ellie Jakos (016/768410 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren in elk geval een discrete behandeling van uw vraag.

Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden.

Stappenplan betaling schoolrekeningen:

  1. Schoolrekening met betalingstermijn van 14 dagen
  2. Openstaanderekening na de betalingstermijn:
  3. Eerste herinnering met betalingstermijn van twee weken
  4. Tweede herinnering met betalingstermijn van twee weken
  5. Telefonisch of persoonlijk contact. Van deze activiteit wordt een lijst bijgehouden ten behoeve van de bedrijfsrevisoren van de VZW Schoolbestuur Sint-Paulus.
  6. Bij blijvende niet-betaling wordt het dossier overgedragen aan het extern incassobureau TCM dat de verdere opvolging zal doen

 

Betalingsherinneringen kosten vanaf schooljaar 2019 – 20  1,5 euro.

Bij afwezigheden (bv. schoolreis uitgezonderd ziekte) en afzeggingen (bv. te laat afzeggen warme maaltijd) worden de gemaakte kosten aangerekend.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 kan u er ook voor kiezen om de factuur van uw dochter/zoon in uw mailbox te ontvangen.

Opdat dit correct zou verlopen vult u het document ‘Leerlingenfacturatie’ correct in en bezorgt u het terug aan de school of via mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.